Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xét các phân tử sau đây: Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào có cực, liên kết trong phân tử nào không cực.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Xét các phân tử sau đây: \(HBr,{O_2},{H_2},N{H_3}.\) Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào có cực, liên kết trong phân tử nào không cực.

Giải

- Liên kết trong phân tử HBr, NH3 là liên kết cộng hóa trị có cực.

- Liên kết trong phân tử O2, H2 là liên kết cộng hóa trị không cực.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải