Bài 3 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết công thức electron của phân tử. Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hóa trị có cực và không cực.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Hãy viết công thức electron của phân tử \({F_2}\), phân tử HF, phân tử \({N_2}\). Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hóa trị có cực và không cực.

Giải

- Công thức electron phân tử:

   

  

- Trong đó liên kết trong phân tử F2 và N2 là liên kết cộng hóa trị không cực. Còn liên kết trong HF là liên kết cộng hóa trị có cực.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải