Bài 4 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xét các phân tử sau đây: Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào là liên kết cộng hóa trị và liên kết trong phân tử nào là liên kết ion.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Xét các phân tử sau đây: NaCl, \(MgC{l_2},AlC{l_3},HCl.\) Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào là liên kết cộng hóa trị và liên kết trong phân tử nào là liên kết ion.

Giải

- Liên kết phân tử NaCl, MgCl2 là liên kết ion.

- Liên kết trong phân tử AlCl3 và HCl là liên kết cộng hóa trị có cực.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải