Bài 5 trang 180 SGK Hóa học 12

Có hỗn hợp gồm

Quảng cáo

Đề bài

Có hỗn hợp gồm SO2, CO2 và H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh sự có mặt của các khí:

SO2: cho qua dd nước Br2

CO2: dd nước vôi trong

H2: cho qua CuO nung nóng

 

Lời giải chi tiết

Cho hỗn hợp đi qua nước Brom dư vào  thấy nước brom bị nhạt màu chứng tỏ có khí SO2:

SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 + 2 HBr        

Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo kết tủa trắng chứng tỏ có khí CO2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O          

Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo ra Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2:

CuO + H2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Cu + H2O

Màu đen       màu đỏ 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài