Bài 5 trang 174 SGK Hóa học 12

Có dung dịch chứa các anion

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có dung dịch chứa các anion: CO32- và SO42-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng dd axit nhận biết ra CO32- vì có khí thoát ra ngoài

Nhận biết SO42- bằng muối Ba2+ vì xuất hiện kết tủa trắng 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Lấy mỗi dung dịch một ít cho vào 2 ống nghiệm:

- Cho dd H2SO4 loãng vào 2 ống nghiệm trên:

+ ống nghiệm nào có khí thoát ra => chứng tỏ chứa CO32- 

2H+ + CO32- → CO2 ↑+ H2O

- Cho dd BaClvào dung dịch còn lại thấy xuất hiện kết tủa trắng. Nhỏ thêm vào đó vài giọt dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng, lắc nhẹ ống nghiệm thấy có kết tủa không tan chứng tỏ có BaSO=> chứng tỏ chứa SO42- 

 Ba2+  + SO42- → BaSO4

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close