Bài 5 trang 165 SGK Hóa học 12

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với...

Quảng cáo

Đề bài

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 3,6 gam.                                        B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.                                        D. 3,9 gam.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức chung là MO

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

=> nO  (trong oxit) = nH2SO4= ?

=> mKL = m oxit -  m (trong oxit) =?

mmuối = mKL + \({m_{SO_4^{2 - }}}\)

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Gọi công thức chung là MO

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

=> nO  (trong oxit) = nH2SO4= 0,02 (mol)

=> mKL = m oxit -  m (trong oxit) 

             = 2,3 - 0,02.16

             =1,98 (g)

mmuối = mKL + \({m_{SO_4^{2 - }}}\)

          = 1,98 + 0,02.96

          = 3,9 (g)

Cách 2:

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1.0,2 = 0,02\,\,mol\)

\(RO + {H_2}S{O_4} \to R{\rm{S}}{O_4} + {H_2}O\)

1 mol oxit (RO) tạo ra 1 mol muối sunfat (RSO4)

\( \to\) khối lượng tăng là: 96 – 16 =80 gam

Khối lượng muối thu được là 2,3 + 80.0,02 = 3,9 gam

Cách 3:

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1.0,2 = 0,02\,\,mol\)

2,3 gam (MgO, CuO, FeO) + 0,2 mol H2SO4 \( \to\) muối sunfat + H2O

Ta thấy: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}O}} = 0,02\,\,mol\)

Áp dụng bảo toàn khối lượng: \({m_{Oxit}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} = {m_{muối}} + {m_{{H_2}O}}\)

\( \to 2,3 + 98.0,02 = {m_{muối}} + 0,02.18\)

\( \to\) mmuối = 3,9 gam

Đáp án D

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close