Bài 5 trang 159 SGK Hóa học 12

Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được...

Quảng cáo

Đề bài

Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được 500 ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Công thức tính nồng độ mol  CM = n : V

b) Cho Fe vào đến khi dung dịch hết màu xanh => phản ứng xảy ra hoàn toàn

PTHH:  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Tính số mol Fe theo số mol CuSO4

Lời giải chi tiết

a) \(n_{CuSO_{4}}=n_{CuSO_{4}.5H_{2}O}=\dfrac{58}{250}=0,232\) (mol).

=>CMCuSO4 = n : V

                  = 0,232 : 0,5

                  = 0,464 (M)

b) Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu

\(n_{Fe}=n_{CuSO_{4}}=\) 0,0232 (mol).

=> mFe = 0,0232.56 = 1,2992 gam.

Chú ý: Đề bài chỉ cho vào 50 ml dung dịch A

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close