Bài 5 trang 151 SGK Hóa học 12

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong...

Quảng cáo

Đề bài

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là :

A.0,82%.                                        B. 0,84%

C. 0,85%.                                       D. 0,86%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ: Thép là hợp kim của Fe với C ( hàm lượng C từ 0,01 - 2%)

Viết PTHH, tính toán theo PTHH

C + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CO2

Lời giải chi tiết

C + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CO2

\(n_{C}=n_{CO_{2}}=\dfrac{0,1568}{22,4}=0,007\) (mol) => mC = 0,007.12 = 0,084 (gam).

=> %mC = \(\dfrac{0,084}{10}.100=\) 0,84%.

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close