Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị và . Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị tồn tại trong tự nhiên.

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị \(_{29}^{63}Cu\) và \(_{29}^{65}Cu\). Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị  \(_{29}^{63}Cu\) tồn tại trong tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline M  = \frac{{\% X.{M_X} + \% Y.{M_Y} + \% Z.{M_Z}}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi x là phần trăm của đồng vị \(_{29}^{63}Cu \Rightarrow \) phần trăm của đồng vị \(_{29}^{65}Cu\) là (100 – x).

Ta có: \({\overline A _{Cu}} = {{63.x + 65\left( {100 - x} \right)} \over {100}} = 63,546 \Rightarrow x \approx 73.\)

Vậy tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị \(_{29}^{63}Cu\) là 73%.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài