Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây:

a) \(_{14}^{28}Si,\,\,_{14}^{29}Si,\,\,_{14}^{30}Si.\)

b) \(_{26}^{54}Fe,\,\,_{26}^{56}Fe,\,\,_{26}^{57}Fe,\,\,_{26}^{58}Fe.\)

Giải

Kí hiệu nguyên tử Số proton Số nơtron Số electron

\(\eqalign{
& a)\,\,\,\,\,_{14}^{28}Si \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,_{14}^{29}Si \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,_{14}^{30}Si \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 \cr
& 14 \cr
& 14 \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 \cr
& 15 \cr
& 16 \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 \cr
& 14 \cr
& 14 \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,\,\,_{26}^{54}Fe \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,_{26}^{56}Fe \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,_{16}^{57}Fe \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,_{26}^{58}Fe \cr} \)

\(\eqalign{
& 26 \cr
& 26 \cr
& 26 \cr
& 26 \cr} \)

\(\eqalign{
& 28 \cr
& 30 \cr
& 31 \cr
& 32 \cr} \)

\(\eqalign{
& 26 \cr 
& 26 \cr 
& 26 \cr 
& 26 \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro băng 1,008. Tính nguyên tửu khối trung bình của bạc.

 • Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Cho hai đồng vị hiđro và hai đồng vị clo với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử chiếm trong tự nhiên như sau:

 • Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị và . Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị tồn tại trong tự nhiên.

 • Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Cho hai đồng vị (kí hiệu là H) và (kí hiệu là D). a) Viết các công thức phân tử hiđro có thể có. b) Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử. c) Một lit khí hiđro giàu đơteri ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,10g. Tính thành phần phần trăm khối lượng từng đồng vị của hiđro.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải