Bài 5 trang 119 SGK Hóa học 12

Cho 2,8 gam Cao tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A.

a)Tính khối lượng kết tủa thu được.

b)Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi nCaO =  ? (mol); nCO2 = ?

Viết PTHH: 

CaO + H2O → Ca(OH)2

Tính được  nCa(OH)2 = nCaO

Lập tỉ lệ \(k = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}\)

k ≤ 1 => chỉ tạo muối CaCO3

1< k < 2 => tạo 2 muối

k ≥ 2 => chỉ tạo muối Ca(HCO3)2

Tùy giá trị k sẽ xảy ra trường hợp nào. Khi đó dựa vào số mol của chất phản ứng hết để tính toán

b) Khi đun nóng sẽ có phản ứng

 Ca(HCO3)2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  CaCO3 + CO2 + H2O

mCaCO3 = ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) 

Số mol CaO là \({n_{CaO}} = \frac{{2,8}}{{56}} = 0,05\,\,mol\)

Số mol CO2 là \({n_{C{O_2}}} = \frac{{1,68}}{{22,4}} = 0,075\,\,mol\)

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

0,05                      0,05                 (mol)

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{{\rm{O}}_3} + {H_2}O\)

0,05         0,05               0,05                         (mol)

\({n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}(pu)}} = {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = 0,05\,\,mol\)

\({n_{C{O_2}(du)}} = 0,075 - 0,05 = 0,025\,\,mol\)

CaCO3 tạo thành 0,05 mol bị hòa tan 0,025 mol

\(C{O_2} + CaC{{\rm{O}}_3} + {H_2}O \to Ca{(HC{O_3})_2}\)

0,025     0,025                         0,025                      (mol)

Số mol CaCO3 còn lại: 0,05 – 0,025 = 0,025 mol

Khối lượng CaCO3 là m = 0,025.100 = 2,5 gam

b) Khi đun nóng dung dịch:

              Ca(HCO3)2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  CaCO3 + CO2 + H2O

               0,025             0,025 (mol)

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là: 0,05.100 = 5 (gam).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close