Bài 5 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Viết phương trình hóa học của những biến đổi sau:

Quảng cáo

a) Viết phương trình hóa học của những biến đổi sau:

- Sản xuất vôi sống bằng cách nung đá vôi.

- Cho vôi sống tác dụng với nước (tôi vôi).

b) Số oxi hóa của các nguyên tố trong những phản ứng trên có biến đổi không?

Giải

a) Các phản ứng hóa học:

- Phản ứng sản xuất vôi: \(\mathop {Ca}\limits^{ + 2} \mathop C\limits^{ + 4} \mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} \,\,\buildrel {{{1000}^0}C} \over \longrightarrow \,\,\mathop {Ca}\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2}  + \mathop C\limits^{ + 4} \mathop {{O_2}}\limits^{ - 2} \)

- Phản ứng tôi vôi: \(\mathop {Ca}\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2}  + \mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} \,\, \to \,\,\mathop {Ca}\limits^{ + 2} {(\mathop O\limits^{ - 2} \mathop H\limits^{ + 1} )_2}\)

b) Trong các phản ứng trên không có sự thay đổi số oxi hóa.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải