Bài 3 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho bảng tóm tắt dưới đây:

Cho bảng tóm tắt dưới đây:


Hãy điền các thí dụ vào ô trống, mỗi ô ghi hai phương trình hóa học (nếu có) không trùng với các phản ứng trong bài, có ghi rõ số oxi hóa của các nguyên tố. Để trống các ô không có phản ứng thích hợp

Giải

 

loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải