Bài 5. Khái niệm văn minh SBT Lịch sử 10 Cánh Diều

Ý nào sau đây phản ánh đúng khái niệm văn minh?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi câu 1 trang 14 SBT Lịch sử 10

Câu 1. Ý nào sau đây phản ánh đúng khái niệm văn minh?

A, Văn minh là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.

B, Văn minh là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần gắn liền với lịch sử loài người.

C, Văn minh là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất.

D, Văn minh là trạng thái tiến bộ cả về giá trị vật chất và tinh thần của xã hội loài người.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu lại Bài 5 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ khái niệm văn minh ta biết Văn minh là trạng thái tiến bộ cả về giá trị vật chất và tinh

thần của xã hội loài người.

Chọn D

Câu 2

Trả lời câu hỏi câu 2 trang 14 SBT Lịch sử 10

Câu 2. Những yếu tố cơ bản nào có thể giúp xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh?

A, Có chữ viết, nhà nước ra đời.

B, Có con người xuất hiện.

C, Có công cụ lao động bằng sắt xuất hiện.

D, Xây dựng các công trình kiến trúc.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu lại Bài 5 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Những yếu tố cơ bản để xác định một nền văn hóa bước sang thời kì văn minh là khi có chữ viết, nhà nước ra đời.

Chọn A

Câu 3

Trả lời câu hỏi câu 3 trang 14 SBT Lịch sử 10

Câu 3. Văn hoá và văn minh đều là những giá trị

A, Vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra kể từ khi có chữ viết và nhà nước.

B, Vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử.

C, Vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển thấp của xã hội.

D, Giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra từ khi con người xuất hiện đến nay.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu lại Bài 5 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn hóa và văn minh đều là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử.

Chọn B

Câu 4

Trả lời câu hỏi câu 4 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 4. Những nền văn minh nào sau đây phát triển liên tục từ thời kì cổ đại đến thời kì trung đại?

A, Văn minh Ai Cập và văn minh thời Phục hưng.

B, Văn minh Hy Lạp và văn minh La Mã.

C, Văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa.

D, Văn minh Ai Cập và văn minh Ấn Độ.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu lại Bài 5 – SGK Lịch Sử 10

Xem kỹ sơ đồ 5

Lời giải chi tiết:

Từ sơ đồ 5 ta có thể thấy nền văn minh phát triển liên tục từ thời cổ đại đến trung đại là các nền văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa

Chọn B

Câu 5

Trả lời câu hỏi câu 5 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 5. Điểm chung của văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa là gì?

A, Đều phát triển ở thời kì cổ đại và trung đại.

B, Chỉ phát triển ở thời kì cổ đại.

C, Chỉ phát triển ở thời kì trung đại.

D, Đều hình thành vào thế kỉ I TCN.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu lại Bài 5 – SGK Lịch Sử 10

Xem kỹ sơ đồ 5

Lời giải chi tiết:

Từ sơ đồ 5 ta có thể thấy điểm chung của nền văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa đó là đều phát triển ở thời kỳ cổ đại và trung đại

Chọn A

Câu 6

Trả lời câu hỏi câu 6 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 6. Những nền văn minh nào sau đây phát triển ở thời kì trung đại?

A, Văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa và văn minh thời Phục hưng.

B, Văn minh Hy Lạp, văn minh La Mã và văn minh thời Phục hưng.

C, Văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa, văn minh Hy Lạp và văn minh La Mã.

D, Văn minh Ai Cập, văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu lại Bài 5 – SGK Lịch Sử 10

Xem kỹ sơ đồ 5

Lời giải chi tiết:

Từ sơ đồ 5 ta có thể thấy những nền văn minh phát triển ở thời kì trung đại là văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa và văn minh thời Phục hưng.

Chọn A


Câu 7

Trả lời câu hỏi câu 7 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 7. Theo em, thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy những thành tựu của văn minh thế giới?

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu lại Bài 5 – SGK Lịch Sử 10

Những hiểu biết và kiến thức vốn có của bản thân

Lời giải chi tiết:

Để góp phần bảo tồn và phát huy những thành tựu của văn minh thế giới, thế hệ trẻ cần:

1, Ra sức học tập, nghiên cứu, tìm tòi và phát huy các nền văn minh thế giới

2, Tuyên truyền, giới thiệu với cộng động về các nền văn minh trên thế giới

3, Chung tay, góp sức bảo vệ và bảo tồn các nền văn minh

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close