Bài 4 trang 75 SGK Hóa học 8

Viết phương trình hóa học, hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

a) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học.

b) Nếu muốn đốt cháy 20 mol CO thì phải dùng bao nhiêu mol O2 để sau phản ứng người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất ?

c) Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp CO và O2 ban đầu được lấy đúng tỉ lệ về số mol các chất theo phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: 

2CO + O2 → 2CO2

b) Lượng chất CO2 cần dùng: 

Để thu được một chất khí duy nhất là CO2 thì số mol các chất tham gia phản ứng phải theo đúng tỉ lệ của phương trình hóa học.

Theo phương trình hóa học:  

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{1}{2}{n_{C{O}}} = \dfrac{1 }{ 2}{.20} = 10mol\)

c) Bảng số mol các chất:

Thời điểm t1 số mol CO còn 15 mol \( \to\) nCO pứ = 20 – 15 = 5 mol

Theo phương trình: \({n_{C{O_2}}} = {n_{CO(pu)}} = 5\,\,mol\)

\({n_{{O_2}(pu)}} = \frac{1}{2}{n_{CO(pu)}} = 5.\frac{1}{2} = 2,5\,\,mol\)

\( \to {n_{{O_2}(con\,\,lai)}} = 10 - 2,5 = 7,5\,\,mol\)

Tương tự tính thời điểm t2 và thời điểm t3 ta được số liệu sau:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài