Lý thuyết tính theo phương trình hóa học.

Các bước tiến hành:

Quảng cáo

I. Lý thuyết cần nhớ:

Các bước tiến hành:

- Viết phương trình hóa học.

- Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất

=> Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành

- Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n . M) hoặc thể tích khí ở đktc (V = 22,4 . n)

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài