Bài 4 trang 65 SGK Hóa học 8

Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O; HCl; Fe2O3; C12H22O11.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

H2O ;       HCl ;        Fe2O;       C12H22O11.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử của các chất đã cho.

- Khối lượng mol phân tử H2O:           \({M_{{H_2}O}} = 1.2 + 16.1 = 18g/mol\)

- Khối lượng mol phân tử HCl:            \({M_{HCl}}\; = 1 + 35,5 = 36,5{\text{ }}g/mol\)

- Khối lượng mol phân tử  Fe2O3:        \({M_{F{e_2}{O_3}}} = 56.2 + 16.3 = 160\,g/mol\)

- Khối lượng mol phân tử C12H22O11:  \({M_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}} = 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342\,g/mol\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close