Bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học

Quảng cáo

Đề bài

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a) CH3-CH=CH2;

b) CH2=CCl-CH=CH2;

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2;

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic);

e) NH2-[CH2]10COOH.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

 

bài 4Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close