Bài 4 trang 61 SGK Địa lí 8

Thu thập thông tin về sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Quảng cáo

Đề bài

Thu thập thông tin về sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tự tìm hiểu.

Lời giải chi tiết

Sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á:

+ Khi tham gia tăng tốc độ mậu dịch.

+ Xuất khẩu gạo ra các nước ASEAN.

+ Thúc đẩy hợp tác quan hệ giữa các nước ASEAN, thường xuyên giúp đỡ nước bạn khi gặp khó khăn.

+ Tham gia dự án hành lang Đông –Tây xóa đói giảm nghèo.

+ Quan hệ với các nước ASEAN trong thông tin, văn hóa,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài