Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 12

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.

b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nắm được đặc điểm cấu tạo của từng chất => tính chất hóa học của từng chất => Chọn thuốc thử cho phù hợp

Lời giải chi tiết

PTHH:

\(C{H_3}N{H_2} + HCl \to C{H_3}N{H_3}Cl\)

\(2{C_3}{H_5}{(OH)_3} + Cu{(OH)_2} \to {{\rm{[}}{C_3}{H_5}{(OH)_2}O{\rm{]}}_2}Cu + 2{H_2}O\)

\(C{H_3}CHO + 2Cu{(OH)_2} + NaOH \to C{H_3}COON{\rm{a}} + C{u_2}O + {H_2}O\)

\({C_6}{H_5}N{H_2} + 3B{{\rm{r}}_2} \to {C_6}{H_2}N{H_2}B{{\rm{r}}_3} + 3HB{\rm{r}}\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close