Bài 4 trang 37 SGK Hóa học 12

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ...

Quảng cáo

Đề bài

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu quất của quá trình sản xuất là 75%?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

162n kg                    180n kg

800kg                       x kg

=> x

Lượng glucozo thực tế thu được là: x.H%

Lời giải chi tiết

m tinh bột = \(\dfrac{1000.80}{100}\) = 800 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

162n kg                    180n kg

800kg                       x kg

=> x = \(\dfrac{800.180n}{162n}\) = 888,9 (kg)

Do phản ứng có hiệu suất H=75% nên lượng glucozo thực tế thu được là:  888,9.75/100=666,7 kg

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài