Bài 4 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết số phân lớp electron, số obitan có trong lớp M và N.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết số phân lớp electron, số obitan có trong lớp M và N.

Lời giải chi tiết

Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp electron và có \({3^2} = 9\) obitan.

Lớp N (n = 4) có 4 phân lớp electron và có \({4^2} = 16\) obitan.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài