Bài 2 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron.

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron.

Lời giải chi tiết

- Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

- Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài