Bài 3 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết tên của các lớp electron tương ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết tên của các lớp electron tương ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron.

Lời giải chi tiết

Tên của các lớp electron:

- Ứng với n = 1 là lớp K.

- Ứng với n = 2 là lớp L.

- Ứng với n = 3 à lớp M.

- Ứng với n = 4 là lớp N.

Số phân lớp electron trong mỗi lớp:

- Lớp K có 1 phân lớp (1s).

- Lớp L có 2 phân lớp (2s, 2p).

- Lớp M có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).

- Lớp N có 4 phân lớp (4s, 4p, 4d, 4f).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài