Bài 4 trang 186 SGK Hóa học 12

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Quảng cáo

Đề bài

4. Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Tên nhiên liệu

Sản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu

Sản phẩm chính

Sản phẩm khác

Than đá

H2O, CO2

khói (hạt cát nhỏ), SO2, …

Than cốc

CO2

SO2

Khí thiên nhiên

CO2, H2O

 

Củi, gỗ

CO2, H2O

khói

Xăng, dầu

CO2, H2O

SO2

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là:

A. củi, gỗ, than cốc.

B. than đá. xăng dầu.

C. xăng, dầu.

D. khí thiên nhiên.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close