Bài 4 trang 165 SGK Hóa học 12

Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với...

Quảng cáo

Đề bài

Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng và khối lượng chất rắn thu được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH, Tính toán theo PTHH

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ 

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Lời giải chi tiết

- Trường hợp 1:

Đối 560 ml = 0,56 lít

Số mol H2 là \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,56}}{{22,4}} = 0,025\,\,mol\)

\(F{\rm{e}} + {H_2}S{O_4} \to F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4} + {H_2}\)

Theo phương trình: \({n_{F{\rm{e}}}} = {n_{{H_2}}} = 0,025\,\,mol\)

\( \to {m_{F{\rm{e}}}} = 0,025.56 = 1,4\,\,gam\)

- Trường hợp 2: Lượng Fe gấp đối nên số mol Fe khi đó là 0,025.2 = 0,05 mol

\(F{\rm{e}} + CuS{O_4} \to F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4} + Cu\)

\({n_{F{\rm{e}}}} = 0,05\,\,mol \to {m_{F{\rm{e}}}} = 0,05.56 = 2,8\,\,gam\)

Theo phương trình: \({n_{Cu}} = {n_{F{\rm{e}}}} = 0,05\,\,mol\)

\( \to {m_{rắn}} = {m_{Cu}} = 0,05.64 = 3,2\,\,gam\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close