Bài 4 trang 159 SGK Hóa học 12

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a)Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b)Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Viết PTHH xảy ra

2Cu + O2 → 2CuO                                                                   

3Cu + 8HNO3  → 3Cu(NO3)2 +  2NO + 4H2O                           

CuO + 2HNO3  →  Cu(NO3)2 + H2O          

b) Tính toán theo PTHH

Lời giải chi tiết

a)      

2Cu + O2 → 2CuO                                                   (1)                

3Cu + 8HNO3  → 3Cu(NO3)2 +  2NO + 4H2O             (2)            

CuO + 2HNO3  →  Cu(NO3)2 + H2O                           (3)

b)

 nCu = 0,2 (mol) ; nNO = 0,02 (mol)

 Từ (2) =>  nCu(dư) = \(\frac{3}{2}\) nNO = 0,03 (mol) ; 

nHNO3(2) = 4nNO = 4.0,02 = 0,08 (mol)

 Từ (1) =>  nCuO = nCu(phản ứng) = 0,2 - 0,03 = 0,17 (mol).

Từ  (3) => nHNO3 (3) = 2nCuO = 2. 0,17 = 0,34 (mol)

Vậy thể tích dung dịch HNO3 cần dùng là : \(\frac{0,34+0,08}{0,5}=0,84\) (lít).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close