Bài 4 trang 151 SGK Hóa học 12

Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm...

Quảng cáo

Đề bài

Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là

A.15 gam.                                            B.16 gam.

C.17 gam.                                            D.18 gam

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

FexOy + yCO → xFe + yCO2

 nCO2 = nCO

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mOXIT + mCO = mKL + mCO2

=> mKL  = ?

Lời giải chi tiết

FexOy + yCO → xFe + yCO2

nCO2 = nCO = 2,24 :22,4 = 0,1 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

\(m_{hh} + m_{CO} = m_{Fe}+m_{CO_{2}}\).

=> mFe = 17,6 +0,1 . 1,28 - 0,1.44 = 16 (gam).

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close