Bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được...

Quảng cáo

Đề bài

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn.                                        B.Fe.

C.Al.                                         D.Ni.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol H2

Gọi kim loại là R và hóa trị là n

Viết PTHH: 2R + 2nHCl → 2RCl+ nH2.

Tính n

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

Tính nR = 2/n. nH2 => nR = >

=> Mối quan hệ giữa R và n

Biện luận tìm ra được R

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại R có hóa trị n, ta có :

2R + 2nHCl → 2RCln + nH2.

Ta có \(n_{H_{2}}=\dfrac{0,336}{22,4}=0,015\).

mR phản ứng  = \(\dfrac{2.0,015}{n}.M_{R}=\dfrac{50.1,68}{100}\)

=> MR = 28n => Chỉ có n = 2, MR = 56 là phù hợp.

Vậy R là kim loại Fe.

Đáp án B

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 31. Sắt
Gửi bài tập - Có ngay lời giải