Bài 4 trang 119 SGK Hóa học 12

Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Be;                           B. Mg;                      

C. Ca;                           D. Ba.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi kim loại cần tìm là M

Viết PTHH: M + 2HCl → MCl2 + H2

mmuối = mKL + mCl-

=> mCl- = mmuối - mKL

=> nCl- = ?

=>nM = ? => M = ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Cách 1:

M + 2HCl → MCl2 + H2

mmuối = mKL + mCl-

=> nCl- trong muối = \(\dfrac{5,55-2}{35,5}\) = 0,1 (mol)

 

=>nM = 1/2 .nCl- = 0,05 (mol)

=> M = \(\dfrac{2}{0,05}\) = 40 (g/mol)

Kim loại là Ca.

Cách 2:

Gọi M là kim loại nhóm II, số mol là x

M + 2HCl \( \to\) MCl2 + H2

Theo đề bài ra ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}M{\rm{x}} = 2\\x(M + 71) = 5,55\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,05\\M = 40\end{array} \right.\)

Vậy M là Ca

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close