Bài 3 trang 65 SGK Hóa học 8

Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của :

a) 1 mol phân tử CO; 2 mol phân tử H; 1,5 mol phân tử O;

b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính thể tích 1 chất ở đktc: V = n x 22,4

Trong đó: V là thể tích

               n là số mol của chất đó

Lời giải chi tiết

a) Thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn:

1 mol phân tử CO2:      \(V_{CO_{2}}\) = 1.22,4 = 22,4 lít

2 mol phân tử H2:        \(V_{H_{2}}\) = 2.22,4 = 44,8 lít

1,5 mol phân tử O2:      \(V_{O_{2}}\) = 1,5.22,4 = 33,6 lít

b) 

0,25 mol phân tử O2:     \(V_{O_{2}}\) = 0,25.22,4 = 5,6 lít

1,25 mol phân tử N2:      \(V_{N_{2}}\) = 1,25.22,4 = 28 lít

Thể tích hỗn hợp:           V = 5,6 + 28 = 33,6 lít.

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close