Bài 3 trang 180 SGK Hóa học 12

Có 4 ống nghiệm không nhãn,

Quảng cáo

Đề bài

Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4, và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát  sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?

A. Dung dịch NaCl

B. Hai dung dịch NaCl và KHSO4

C. Hai dung dịch KHSOvà CH3NH2

D. Ba dung dịch NaCl, KHSO4 và Na2CO3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sự đổi màu khác nhau của từng chất đối với quỳ tím => nhận biết từng chất.

Ghi nhớ: môi trường axit làm quỳ tím đổi sang màu đỏ, môi trường bazo làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Lời giải chi tiết

Cho quỳ tím vào từng chất:

+ Qùy tím chuyển sang màu đỏ là KHSO4

+ Qùy tím chuyển sang màu xanh là Na2CO3 và CH3NH2

+ Qùy tím không chuyển màu là NaCl

Vậy có thể phân biệt được cả 4 dãy A, B, C, D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài