Bài 3 trang 174 SGK Hóa học 12

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa:

A. Dung dịch chứa ion: NH4+

B. Hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+

C. Ba dung dịch chứa ion: NH4+ , Fe3+ và  Al3+

D. Năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hiện tượng khác nhau khi cho dd NaOH vào các catinon trên để nhận biết chúng.

+ xuất hiện kết tủa, màu sắc kết tủa,kết tủa tan hay không tan khi cho NaOH dư

+ khí thoát ra

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm trên

+ ống nghiệm nào có khí mùi khai thoát ra => chứa NH4+

  NH4+ + OH - → NH3↑ + H2O

+ ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu trắng, kết tủa không tan trong dung dịch NaOH dư => chứa Mg2+

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

+ ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ => chứa Fe3+

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

+ ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết  => chứa Al3+

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Al(OH)3↓ + OH- → AlO2- + 2H2O

+ ống nghiệm nào không có hiện tượng gì là Na+

Vậy phân biệt được cả 5 ion

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close