Bài 3 trang 163 SGK Hóa học 12

Cho 32 gam hỗn hợp gồm...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là :

A.60 gam.                              B. 80 gam.

C. 85 gam.                             D. 90 gam.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức chung của tất cả các oxit là M2Ox

M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

nO (trong oxit) =  nH2SO4 = ?

=> mKL = mhh – mO = ?

mmuối = mKL  + mSO42-

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Gọi công thức chung của tất cả các oxit là M2Ox

M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

Từ PTHH =>nO (trong oxit) =  nH2SO4 = 0,6 (mol)

=> mKL = mhh – m= 32 - 0,6.16 = 22,4 (g)

mmuối = mKL  + mSO42-

         = 22,4 + 0,6.96

         =80 (g)

Cách 2:

Các PTHH:

\(MgO + {H_2}S{O_4} \to Mg{\rm{S}}{O_4} + {H_2}O\)

\(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to F{{\rm{e}}_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\)

\(CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O\)

Nhận xét: 1 mol oxit phản ứng tạo thành 1 mol muối

\( \to\) khối lượng tăng = 96 – 16 = 80 gam

\( \to\) mmuối = 32 + 80.0,6 = 80 gam

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close