Bài 3 trang 163 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 3 trang 163 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Các nước đang phát triển gặp những khó khăn gì về mặt kinh tế- xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

Lời giải chi tiết

Những khó khăn về mặt kinh tế- xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển:

- Các nước đang phát triển phần lớn là các nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế- xã hội. Vì thế, để phát triển kinh tế các nước này đã đẩy mạnh việc khai thác các tài nguyên.

- Ba phần tư dân số thế giới sống ở các nước đang phát triển, tỉ lệ gia tăng dân số nhanh đã gây sức ép lớn đến tài nguyên và môi trường.

- Tình trạng thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu cán bộ khoa học -kĩ thuật, gánh nặng nợ nước ngoài, hậu quả của chiến tranh, xung đột triền miên, nạn đói,... đã làm cho môi trường ở các nước đang phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng.

- Nông nghiệp còn tiến hành theo lối quảng canh, nên ờ các nước nhiệt đới còn phổ biến tình trạng đốt nương làm rấy phá rừng để lấy đất canh tác. 

- Được giải quyết việc làm, cải thiện cơ sở vật chất - kĩ thuật... các nước đang phát triển nhận đầu tư từ các nước phát triển (chủ yếu là các ngành cần nhiều nguyên liệu, nhiên liệu, lao động không cần công nghệ cao, dễ gây nhiễm môi trường). Trong sự hợp tác bất bình đẳng đó, các nước đang phát triển bao giờ cũng chịu phần nhiệt và phải trả giá đắt về sự ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close