Bài 3 trang 141 SGK Hóa học 12

Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.                                                       B. Zn.

C. Fe.                                                        D. Al.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi kim loại là M hóa trị là n

PTHH: 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

Dựa vào khối lượng kim loại và khối lượng muối, đặt vào phương trình =>giải

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại là M hóa trị là n

PTHH:             2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

Theo PTHH      2M                     (2M + 96n)           gam

Theo Đề Bài    2,52                     6,84                    gam

=> ta có: 2M. 6,84 = 2,52.(2M + 96n). 

=> 13,68M = 5,04M +241,92n

=>8,64M = 241,92n

=> M = 28n

Cho n = 1, 2, 3 thì thấy chỉ n = 2 => M =56 là thỏa mãn

Vậy kim loại là Fe

Đáp án C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 31. Sắt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài