Bài 3 - Trang 135 SGK Địa lí 8

Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam, qua một số năm ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam, qua một số năm (SGK trang 135), hãy:
-  Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).
-  Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.
- Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán.

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Tính độ che phủ rừng:

Độ che phủ rừng =  Diện tích rừng / Diện tích đất liền x 100%

Áp dụng công thức, tính được kết quả sau:

b)

Biểu đồ thể hiện độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 – 2001.

c) Nhân xét

Xu hướng biến động diện tích rừng ở nước ta:

- Diện tích rừng nước ta có sự biến động từ năm 1943 đến 2001.

+ Giai đoạn 1943 đến 1993 diện tích rừng nước ta giảm nhanh từ 14,3 triệu ha xuống 8,6 triệu ha.

+ Giai đoạn từ 1993 đến 2001 diện tích rừng khôi phục và  tăng lên, tuy nhiên chưa bằng diện tích rừng năm 1943 (từ 8,6 triệu ha lên 11,8 triệu ha).

- Độ che phủ rừng có sự thay đổi và còn thấp trong điều kiện nước ta 3/4 diện tích là đồi núi.

+ Giai đoạn 1943 - 1993 giảm 17,2%.

+ Giai đoạn 1993 - 2001 tăng 9,7% và đạt 35,8% năm 2001.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài