Bài 3 trang 119 SGK Hóa học 12

Cho 2,84 gam hỗn hợp ...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là

A. 35,2% và 64,8%.                                        B. 70,4% và 29,6%.

C. 85,49% và 14,51%.                                    D. 17,6% và 82,4%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số mol của CaCO3 và MgCO3 lần lượt là x, y (mol)

PTHH: 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

x                                     x                (mol)

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

y                                      y                (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình 

\(\left\{ \begin{gathered}
{m_{hh}} = 100x + 84y = 2,84 \hfill \\
{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,03 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Lời giải chi tiết

Gọi số mol của CaCO3 và MgCO3 lần lượt là x, y (mol)

             CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

                 x                                x (mol)

             MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

                 y                                 y (mol)

\(\left\{ \begin{gathered}
{m_{hh}} = 100x + 84y = 2,84 \hfill \\
{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,03 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,02 \hfill \\
y = 0,01 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

=> %mCaCO3 = \(\frac{0,02.100}{2,84}\).100% =70,4%

%mMgCO3 = 100% - 70,4% = 29,6%

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close