Bài 3 trang 112 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những câu sau đây là đúng hay sai?

Quảng cáo

Đề bài

Những câu sau đây là đúng hay sai?

A. Nhiên liệu là chất oxi hóa.

B. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, nguyên tố cacbon chuyền thành cacbon monooxit.

C. Sự chuyển một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn là một biến đổi vật lí tỏa nhiệt.

D. Sự bay hơi là một biến đổi hóa học.

Lời giải chi tiết

Câu đúng là C.

Câu sai là B, D, A.

Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, nguyên tố cacbon chuyển thành cacbon đioxit.

Sự bay hơi là sự biến đổi vật lí. Nhiên liệu là chất khử

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 27: Luyện tập chương 4
Gửi bài