Bài 3 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết mối liên hệ giữa proton, số đơn vị diện tích hạt nhân và số electron trong một nguyên tử. Giải thích và cho thí dụ.

Hãy cho biết mối liên hệ giữa proton, số đơn vị diện tích hạt nhân và số electron trong một nguyên tử. Giải thích và cho thí dụ.

Giải

Trong nguyên tử ta luôn có:

Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron.

VD: \(_3^7Li\) có số đơn vị điện tích hạt nhân là 3, số proton 3 và số eclectron cũng là 3

loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải