Bài 1 trang 11 SGK Hóa học 12 Nâng cao

Nguyên tử hóa học là những nguyên tử có cùng

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tử hóa học là những nguyên tử có cùng

A. Số khối

B. Số nơtron

C. Số proton

D. Số nơtron và số proton

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (hay số proton).

Chọn C.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài