Bài 2 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tử hóa học vì nó cho biết

Quảng cáo

Đề bài

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tử hóa học vì nó cho biết

A. Số khối A                                     

B. số hiệu nguyên tử Z                                  

C. nguyên tử khối của nguyên tử

D. số khối A và số đơn vị diện tích hạt nhân.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Chọn D.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài