Bài 3 trang 103 SGK Hoá học 12

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại

Quảng cáo

Đề bài

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:

A. Mg.                   B. Cu.

C. Fe.                    D. Cr.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi CTTQ của oxit kim loại là MxOy

PTHH: MxOy + yH2 → xM + yH2O       

Tính được : 

\(\begin{gathered}
{n_{{M_x}{O_y}}} = \dfrac{1}{y}nH_{2} = \dfrac{{0,4}}{y}(mol) \hfill \\
= > {M_{{M_x}{O_y}}} = \dfrac{{{m_{oxit}}}}{{{n_{oxit}}}} = \dfrac{{23,2}}{{\frac{{0,4}}{y}}} = 58y \hfill \\
= > Mx + 16y = 58y \hfill \\
= > Mx = 42y \hfill \\ 
\end{gathered} \)

=> Biện luận tìm x,y, M

Lời giải chi tiết

Gọi CTTQ của oxit kim loại là MxOy

MxOy + yH2 → xM + yH2O             (1)

\( n_{H_{2}}\) = \( \dfrac{8,96}{22,4}\) = 0,4 (mol)

Theo (1) : 

\(\begin{gathered}
{n_{{M_x}{O_y}}} = \dfrac{1}{y}nH_{2}= \dfrac{{0,4}}{y}(mol) \hfill \\
= > {M_{{M_x}{O_y}}} = \dfrac{{{m_{oxit}}}}{{{n_{oxit}}}} = \dfrac{{23,2}}{{\dfrac{{0,4}}{y}}} = 58y \hfill \\
= > Mx + 16y = 58y \hfill \\
= > Mx = 42y \hfill \\
\end{gathered} \)

=> M = 56 ; x = 3 và y = 4 thoản mãn 

Vậy kim loại cần tìm là Fe

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close