Bài 2 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Lấy các thí dụ minh họa ba kiểu lai hóa đã học.

Quảng cáo

Đề bài

Lấy các thí dụ minh họa ba kiểu lai hóa đã học.

Lời giải chi tiết

Lai hóa sp (phân tử \(Be{H_2}\)), \(s{p^2}\) (phân tử \(B{F_3}\)), \(s{p^3}\) (phân tử \(C{H_4}\)).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài