Bài 7 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là liên kết đơn? Liên kết đôi? Liên kết ba? Cho thí dụ.

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là liên kết đơn? Liên kết đôi? Liên kết ba? Cho thí dụ.

Lời giải chi tiết

- Liên kết đơn là liên kết do sự xen phủ 2 obitan liên kết theo dọc trục liên kết. Ví dụ: Phân tử HBr: H – Br.

- Liên kết đôi là liên kết được hình thành do 2 cặp electron liên kết. Trong liên kết đôi có 1 liên kết \(\sigma \) (bền hơn) và 1 liên kết \(\pi \) (kém bền hơn). Ví dụ: Phân tử CO: C = O.

- Liên kết ba là liên kết được hình thành do 3 cặp electron liên kết. Trong  liên kết ba có 1 liên kết \(\sigma \) và 2 liên kết \(\pi \). Ví dụ: Phân tử axetilen: \(H - C \equiv C - H\).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài