Bài 7 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là liên kết đơn? Liên kết đôi? Liên kết ba? Cho thí dụ.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Thế nào là liên kết đơn? Liên kết đôi? Liên kết ba? Cho thí dụ.

Giải

- Liên kết đơn là liên kết do sự xen phủ 2 obitan liên kết theo dọc trục liên kết. Ví dụ: Phân tử HBr: H – Br.

- Liên kết đôi là liên kết được hình thành do 2 cặp electron liên kết. Trong liên kết đôi có 1 liên kết \(\sigma \) (bền hơn) và 1 liên kết \(\pi \) (kém bền hơn). Ví dụ: Phân tử CO: C = O.

- Liên kết ba là liên kết được hình thành do 3 cặp electron liên kết. Trong  liên kết ba có 1 liên kết \(\sigma \) và 2 liên kết \(\pi \). Ví dụ: Phân tử axetilen: \(H - C \equiv C - H\).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải