Bài 5 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là sự xen phủ trục và xen phủ bên? Lấy thí dụ minh họa.

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là sự xen phủ trục và xen phủ bên? Lấy thí dụ minh họa.

Lời giải chi tiết

- Sự xen phủ trục: Sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết trùng với đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết gọi là sự xen phủ trục. Sự xen phủ trục tạo liên kết \(\sigma \).

- Sự xen phủ bên: Sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết được gọi là sự xen phủ bên. Sự xen phủ bên tạo liên kết \(\pi \).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài