Bài 2 trang 69 SGK Hóa học 8

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375;    0,0625

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại công thức tính tỉ khối Tại đây

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với oxi là:

\(d_{X/O_{2}}\) = \(\dfrac{M_{X}}{M_{O_{2}}}\) = \(\dfrac{M_{X}}{32}\) = 1,375 => MX = 1,375 . 32 = 44 g/mol

 \(d_{Y/O_{2}}\) = \(\dfrac{M_{Y}}{M_{O_{2}}}\) = \(\dfrac{M_{Y}}{32}\) = 0,0625 => MY = 0,0625 . 32 = 2 g/mol

b) Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với không khí là:

 dx/kk = \(\dfrac{M_{X}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{M_{X}}{29}\) = 2,207 => MX = 29 . 2,207 = 64 g/mol

dy/kk = \(\dfrac{M_{Y}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{M_{Y}}{29}\)  = 1,172 => MY = 29 . 1,172 = 34 g/mol

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close