Bài 2 trang 65 SGK Hóa học 8

Em hãy tìm khối lượng của:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tìm khối lượng của :

a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl;

b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO ; 

c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO;

d) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khối lượng mol có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó (đơn vị: gam).

Lời giải chi tiết

a) \({M_{Cl}} = 35,5\,g/mol;\) \({M_{C{l_2}}} = 35,5.2 = 71\,g/mol\).

b) \({M_{Cu}} = 64\,g/mol;\) \({M_{CuO}} = (64.1 + 16.1) = 80\,g/mol\).

c) \({M_C} = 12\,g/mol;\) \({M_{CO}} = (12.1 + 16.1) = 28\,g/mol;\)\({M_{C{O_2}}} = (12.1 + 16.2) = 44\,g/mol\).

d) \({M_{NaCl}} = (23.1 + 35,5.1) = 58,5\,g/mol;\)\({M_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}} = (12.12 + 1.22 + 16.11) \)\(= 342\,g/mol\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close