Bài 2 trang 64 SGK Hóa học 12

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

Quảng cáo

Đề bài

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

A. Poli(vinyl clorua);

B. Pilisaccarit;

C. Protein;

D. Nilon-6,6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Những monome có liên kết đôi trong phân tử khi trùng hợp tạo ra polime. Người ta gọi đó là những polime được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp.

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Đại cương về polime
Quảng cáo
list
close
Gửi bài