Bài 2 trang 57 - SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 16.3 (SGK trang 57), hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 16.3, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xử lí số liệu:

Ví dụ: Tính tỉ trọng sản lượng lúa của khu vực Đông Nam Á và châu Á so với thế giới.

+ Tỉ trọng sản lượng lúa của Đông Nam Á so với thế giới = 157 : 599 x 100 = 26,2%.

+ Tỉ trọng sản lượng lúa của châu Á so với thế giới = 427 : 599 x 100 = 71,3%.

=> Làm tương tự với cà phê.

- Vẽ biểu đồ tròn:

+ Vẽ 2 hình tròn (bán kính phù hợp vơi trang vở/giấy) lần lượt thể hiện lúa và cà phê.

+ Ở mỗi biểu đồ, kẻ 1 đường bán kính theo hướng 12 giờ.

+ Muốn thể hiện số liệu nào (bảng số liệu đã xử lí), ta lấy số liệu đó x 3,6 => ra số độ (dùng thước đo độ để thể hiện trên biểu đồ).

Lời giải chi tiết

- Xử lí số liệu:

Cơ cấu sản lượng lúa và cà phê phân theo khu vực trên thế giới (%)

 

Thế giới

Đông Nam Á

Châu Á

Các khu vực khác

Lúa

100

26,2

71,3

2,5

Cà phê

100

19,2

24,7

56,1

- Vẽ biểu đồ:


                           

Biểu đồ cơ cấu sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và châu Á so với thế giới năm 2000

* Giải thích: Khu vực này có thể sản xuất được những nông sản là vì:

- Các nước Đông Nam Á nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo, nguồn nhiệt, ẩm dồi dào thích hợp cho phát triển các nông sản nhiệt đới.

- Các đồng bằng châu thổ phì nhiêu rộng lớn thích hợp cho trồng lúa và nhân dân nhiều nước có kinh nghiệm trồng lúa.

- Đất feralit, đất badan màu mỡ cho phép trồng cây công nghiệp lâu năm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close